Skontaktuj się z nami:

Peak Develompment Sp. z o.o.

tel. 512-608-425
mail: biuro@peakdevelopment.pl
www.peakdevelopment.pl

ul. Podwale Staromiejskie 90
80-844 Gdańsk

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000581893. NIP: 584-274-47-55, REGON: 362789168. Kapitał zakładowy: 5 000 zł. Kapitał wpłacony: 5 000 zł.

Napisz do nas:

""
1
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Nr telefolnu
Treść wiadomości
0 /
Previous
Next

Jak do nas trafić: